Од Анализе до Алгебре
(преко Геометрије и Топологије)

Семинар пројекта ON144020

Пројекат ON144020, у току школске 2006/2007 године организује семинар. Термин семинара је: Уторак од 16:15 до 18 часова, сала 704 на Математичком факултету, Студентски трг 16-18

НАПОМЕНА - сви материјали објављени на овом сајту су у фази израде

Следеће предавање: Петак 18. мај 2007. у 14:30
Татјана Симчевић: Кохомолошки производ уведен помоћу градијентних трајекторија и холоморфних дискова

Излагање представља приказ магистарске тезе излагача.

Начела семинара

  1. Отвореност - сви заинтересовани могу да слушају и (по својој жељи) излажу на семинару
  2. Мултидисплинарност - проучавамо више различитих теорија и њихове везе. Тиме избегавамо занимање за затворене теме које немају значаја у другим математичким дисциплинама
  3. Актуелност - занимају нас само свеже теме, односно оне теме које садрже више отворених проблема актуелних у свету
  4. Пола познатог пола непознатог - излагање само познатог је досадно, а излагање само непознатог неразумљиво
  5. Прилагођавање слушаоцима - од слушалаца семинара се очекује да активно учествују у раду, односно претходно начело се равна према онима који слушају


Најаве, матерјали и тако то, из претходне школске године:
Геометријска теорија функција Хопфове Алгебре

Организатори семинара
Драгана, Дарко & Драгољуб,
а богами и Зоран